پشتیبانی | +98 938 4900 383

بستن

ابتدا با لاراول شروع میکنیم، سپس موارد دیگه هم بش اضافه میشه

جملات کوتاه و زیبا

  • جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش وگرنه همیشه جهان پر بوده است از ترسو های خوش فکر... #استیو_جابز
  • اگر مسیر پیش روی شما بی مانع و هموار است، احتمالا در مسیر فرد دیگری قدم می زنید... #جوزف_کمپیل